MALÍK, Lukáš. ZOO BRNO – TROPICKÝ PAVILON [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81078. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Ivo Boháč.

Uložit do Citace PRO