MRLINOVÁ, Lucie. Jaroslavice – sídlo v krajině [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81079. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jan Foretník.
Uložit do Citace PRO