JINDRÁK, Matěj. Milíčeves – sídlo v krajině [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81083. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Barbora Ponešová.
Uložit do Citace PRO