MARCELY, Peter. Vyhodnotenie a zlepšenie internetovej marketingovej stratégie zavedeného internetového obchodu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8109. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO