KROPŠOVÁ, Zuzana. Dům u řeky [online]. Brno [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81110. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Vítězslav Nový.

Uložit do Citace PRO