ŠELLONGOVÁ, Slavka. Příroda. Mezi krajinou a městem [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81116. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Petra Žalmanová.
Uložit do Citace PRO