KAPRAĽOVÁ, Kristína. Dům u řeky [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81122. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Michal Palaščák.

Uložit do Citace PRO