KARABA, Lukáš. Nová scéna Besedního domu Vyškov - novotvar v historickém prostředí [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81130. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Jan Koutný.
Uložit do Citace PRO