PISARČÍK, Ľubomír. Dům u řeky [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81136. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Michal Palaščák.
Uložit do Citace PRO