JANKOVICHOVÁ, Ludmila. Archiv+ [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81140. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Jan Kristek.
Uložit do Citace PRO