KUBÍČKOVÁ, Karolína. Přestavba bloku Cejl - Svitavské nábřeží [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81145. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Karel Havliš.
Uložit do Citace PRO