ŠIMEČEK, Tomáš. Využití profesionálního softwaru HTRI při návrhu výměníku tepla [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8115. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Bohuslav Kilkovský.

Uložit do Citace PRO