HUSÁROVÁ, Anette. Nová scéna Besedního domu Vyškov - novotvar v historickém prostředí [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81153. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Ivo Boháč.

Uložit do Citace PRO