SLAVÍK, Pavel. Nastavení výrobního procesu za účelem minimalizace tvorby voidů v pájce při použití slitiny SAC305 [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81219. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Soběslav Valach.

Uložit do Citace PRO