ŠEBOVÁ, Petra. Dvougenerační dům na Slovensku [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81222. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jan Mléčka.
Uložit do Citace PRO