KYSELA, Vladimír. Dům u řeky [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81226. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Josef Kiszka.
Uložit do Citace PRO