SKŘEHOTOVÁ, Veronika. Příprava projektu rozvoje cestovního ruchu financovaného pomoci fondů EU [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81230. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Mandelík.
Uložit do Citace PRO