SLEZÁK, Martin. Návrh a analýza konstrukční varianty pístu spalovacího motoru [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81237. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Ramík.
Uložit do Citace PRO