ORLETOVÁ, Jana. Likvidace obchodní společnosti [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81242. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jan Kopřiva.
Uložit do Citace PRO