JIŘÍKOVÁ, Iva. Podnikatelský záměr - rozšíření cestovní agentury [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81261. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.
Uložit do Citace PRO