BUMBÁLEK, Michal. Návrh na zlepšení komunikačního mixu fitness centra [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81262. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lucie Kaňovská.
Uložit do Citace PRO