MAREČKOVÁ, Soňa. Návrh plánu pro řízení projektu v obci [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81277. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Juřica.
Uložit do Citace PRO