ŠIRJOVOVÁ, Zuzana. Statistické zpracování dat o zmetkovitosti reálného procesu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8128. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Josef Bednář.

Uložit do Citace PRO