ŠPERLÍK, Max. Marketingová strategie vybraného podniku [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81284. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO