NĚMEC, Filip. Spokojenost zákazníků [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81287. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce David Schüller.

Uložit do Citace PRO