LORKOVÁ, Kristína. Zvyšování efektivity marketingových aktivit pomocí experimentálních metod [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81293. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.

Uložit do Citace PRO