TAUCHMANNOVÁ, Lucie. Projekt zavedení nové výrobní technologie k rozšíření produktového portfolia [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81312. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO