OBOŘILOVÁ, Tereza. Návrh strategie rozvoje podniku působícího ve městě Prostějov [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81322. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Veronika Bumberová.

Uložit do Citace PRO