ALBRECHTOVÁ, Monika. Podnikatelský záměr - založení fitbox centra [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81323. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.

Uložit do Citace PRO