POSPÍŠILÍKOVÁ, Vendula. Marketingová strategie [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81340. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce David Schüller.
Uložit do Citace PRO