ČERNÝ, Martin. Konstrukční návrh uložení měřící aparatury IMC ve vozidle [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81342. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Ramík.
Uložit do Citace PRO