MEDEOVÁ, Veronika. Vytvoření CAMO (Continuing Airworthiness Management Organization) v prostředí malé organizace [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81347. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Rostislav Koštial.
Uložit do Citace PRO