KUČERA, Petr. Teplotní analýza asynchronního stroje pomocí programu Ansys Workbench [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8136. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Marcel Janda.
Uložit do Citace PRO