OHŘÁL, Jan. Využití letounů typu business jet v letecké společnosti [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81374. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Miroslav Šplíchal.
Uložit do Citace PRO