KUBÍČEK, Antonín. Tepelné zpracování slitin železa s uhlíkem [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81380. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Jan Čupera.
Uložit do Citace PRO