KRVAČ, Matěj. Provozní kontrola kvality litinových odlitků ve slévárně [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81381. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Antonín Záděra.
Uložit do Citace PRO