CHLUPOVÁ, Monika. Nanokompozity s kovovou matricí [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81383. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Josef Zapletal.
Uložit do Citace PRO