HORVÁTHOVÁ, Lucia. Posouzení developerského projektu v centru Brna [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81395. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Milada Komosná.
Uložit do Citace PRO