BERKA, Michal. Nanočástice platinových kovů v životním prostředí [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81397. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Renata Komendová.

Uložit do Citace PRO