RÁBOVÁ, Petra. Spektrofotometrické stanovení chlorofylu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81399. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Veronika Řezáčová.
Uložit do Citace PRO