CALETKA, Tomáš. Návrh linky na výrobu cihel LiCrete propouštějících světlo [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81403. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Pavel Mazal.
Uložit do Citace PRO