SEMAN, Matúš. Koncepční návrh elektrického výcvikového letounu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81408. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jiří Hlinka.
Uložit do Citace PRO