JÍLEK, Jan. Přestavba letounu VUT 051 RAY na dvoumotorovou variantu. Online, Diplomová práce, vedoucí Antonín Píštěk. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81412. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO