MATUŠÍKOVÁ, Anna. Navrhování konstrukcí s FRP výztuží [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8142. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Petr Štěpánek.
Uložit do Citace PRO