KOLENOVÁ, Milada. Interakce dextranu s tenzidem SDS [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81429. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Andrea Hurčíková.
Uložit do Citace PRO