CHATRNÁ, Vendula. Vliv schopnosti akumulace PHA na odolnost bakterií vůči bakteriocidním léčivům [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81431. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Stanislav Obruča.
Uložit do Citace PRO