ČECHOVÁ, Ludmila. Generace nanočástic elektrickým výbojem v kapalinách [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81438. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Zdenka Kozáková.
Uložit do Citace PRO