ČERNÁ, Eva. Nativní hyaluronan jako nosič hydrofobních léčiv [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81439. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Miloslav Pekař.

Uložit do Citace PRO