BEDNÁŘ, Jan. Řízení procesu náboru, výběru a pracovní adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81442. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lukáš Mazánek.

Uložit do Citace PRO