UHER, Samuel. Zvyšování bělosti kaolinu mechano-chemickými postupy [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81447. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce František Šoukal.
Uložit do Citace PRO